Masters Of SQL

SQL Server ile ilgili bilgiler, hayata dair paylaşımlar ve birazda eğlence tabii...
Deadlock’sız, Blocking’siz, Contention’sız günler diliyoruz :)
Sysadmin sizinle olsun

SQL Server Page Life Expectancy (PLE) Nedir?

Merhaba MastersOfSQL okuyucuları,


Query Query nereye kadar? demiştik en son herhalde :) buna o kadar inanmışız ki Biz bile yazmayı bırakıp hayatın güzelliklerine dalmışız hatta Padawan'ım Jedi'lik yolunda ilk adımlarını attı Kendisini buradan da kutluyorum.


Padawan'ım la geçen yine şiddetli bir şekilde SQL konuşurken :):) nedir bu PLE diye bir soru sordum? Kendisine yakışan bir şekilde tıkır tıkır (kimin öğrencisi) cevaplar versede baktım ki bu konu tam siteye yazmalık :).


Evet Page Life Expectancy kısaca PLE diyeceğiz kendisine. DBA ler için önemli bir performans counter değeridir peki ne işe yarar daha doğrusu neyi gösterir. PLE page'lerin memory üzerinde tutulma zamanını saniye cinsinden gösterir, sorgu sonucunda aldığınız değerin 300 den büyük olması beklentidir eğer sonuç 300 ve altındaysa burada bakmanız gereken 5dk boyunca alt sınırda olup olmadığıdır counter değeri bu kadar uzun süre alt değerde seyrediyorsa birazdan anlatacağımız sıkıntılara bakmanız gerekecektir.

Tüm performance counter lar için

select * from sys.dm_os_performance_counters

PLE'nin bir performance counter olduğundan bahsetmiştik aşağıdaki sorgu sonucuyla rahatlıkla bu değer ulaşabiliriz.


SELECT 	[object_name],
		[counter_name],
		[cntr_value] 
FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE 
[object_name] LIKE '%Manager%' AND 
[counter_name] = 'Page life expectancy'

Sorgu sonucunda PLE değerimizin 682881 saniye olduğunu görüyoruz. uuuuuuu Her genç DBA in rüyası :):):)

Sorgu sonucunda PLE değerimizin 283 saniye olduğunu görüyoruz. Sebebine bakacağız :)

Biraz daha detaylı bir sorgu yapalım bu rakamları şimdi böl, çarp zor olacak.

SELECT 
	@@servername AS INSTANCE
	,[object_name]
	,[counter_name]
	, UPTIME_MIN = CASE WHEN[counter_name]= 'Page life expectancy'
		   THEN (SELECT DATEDIFF(MI, MAX(login_time),GETDATE())
			 FROM  master.sys.sysprocesses
			 WHERE cmd='LAZY WRITER')
		ELSE ''
END
	,[cntr_value] AS PLE_SECS
	,[cntr_value]/ 60 AS PLE_MINS
	,[cntr_value]/ 3600 AS PLE_HOURS
	,[cntr_value]/ 86400 AS PLE_DAYS
FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE  [object_name] LIKE '%Manager%'
  AND [counter_name] = 'Page life expectancy'

Biraz daha okunaklı oldu.

PLE verisini izleyebilmek için bir job yapıp SQL tarafında kayıt altına alabileceğiniz gibi Windows içrisinde bulunan PerfMon'u kullanarak da izleyebilirsiniz.

Çeşitli counterlar eklenmiş bir PerfMon görüntüsü.

Gelelim counter değeri 300 civarlarındaysa nelere bakacağımıza.

 • SQL Server sunucusunun MaxMemory ayarı yapılmamış olabilir. SQL Server config ayarları için tıklayınız.
 • Sisteminizde bolca AD-Hoc query kullanılıyor olabilir. SP (Stored Procedure) ye geçiş yapmanız sistemi rahatlatabilir.
 • Yüksek Execution Plan oluşturan sorgularınız olabilir. Sistem analizi yapıp query leri parçalamanız çözüm olabilir.
 • Index bakımı yapılmamış olabilir
  - Drop Unused Indexes
  - Merge Duplicate Indexes
  - Index Maintenance 
  - Defrag (Rebuild, reorganize)
  - Statistics
 • Sorgularınız çok fazla re-compile oluyordur.
 • Çok büyük boyutlu datanız vardır. Data arşiv çalışması yapabilirsiniz 
 • RAM'iniz gerçekten yetmiyordur:):). Sistem yöneticilerinden RAM talebinde bulunabilirsiniz.


Sevgili SQL ve Performans severler :) uzun bir ardan sonra yazmak zorda olsa bu yazımızında sonuna geldik. Okurken zevk almanız dileğiyle topu Padawan'ıma atıyorum bir güzelce yazı da kendisinden bekliyoruz değil mi?